network

Linux Terminal Altında Ağdaki Bilgisayarları Listelemek

linux terminal altında ağdaki bilgisayarları netbios isimleri ve ip adresi olarak listelemek için

komutunu kullanabilirsiniz.   İsterseniz netdiscover’ı aşağıdaki gibi kurup

şu şekilde kullanabilirsiniz:

aşağıdaki gibi ip adresi, MAC adresi gibi bilgileri içeren bir çıktı olacaktır.